اتاق دانش کارنیک

در اتاق دانش ، آخرین مطالب مفید کار و استخدام را رایگان بیاموزید
بهترین شرکت

بهترین شرکت یا مجموعه ای که در آن کار کردید کدام بوده است ؟

مووضوع شماره یک :

در وبسایت کارنیک و همچنین صفحات رسمی مون در  اینستاگرام از شما همراهان خوبمون پرسیدیم که  :

  • بهترین شرکت یا مجموعه ای که در آن کار کردید کدام بوده است ؟ ( با درنظر گرفتن همه ویژگی های احتمالا مثبت و منفی )
دیدگاهتان را بنویسید