اتاق دانش کارنیک

در اتاق دانش ، آخرین مطالب مفید کار و استخدام را رایگان بیاموزید

کارفرما کیست ؟

 به نام خدا

موضوع مورد بحث : کارفرما

کارفرما کیست  :

کارفرما یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضاکنندهٔ موافقت‌نامه یا قرارداد است و اجرای عملیات موضوع موافقت‌نامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌کند(سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت پروژه را برعهده می‌گیرد). جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می‌شوند.

تعهدات کارفرما :

 • انتخاب مدیر پروژه
 • تعریف نیازها، هدف‌ها، تصویب پروژه و راهبردها
 • تصویب مراحل تکمیل پروژه
 • اطمینان از در دسترس بودن منابع
 • آموزش کارکنان
 • کنترل پیشرفت پروژه در مقایسه با راهبردها
 • تصویب تغییرات احتمالی
 • تحویل و تصویب پروژه

براساس شرایط عمومی پیمان، تعهدات کارفرما معمولاً شامل موارد زیر است:[۱]

 • پرداخت هزینه‌ها:
  • خرید زمین
  • هزینه‌های تهیهٔ طرح و نظارت (مهندس مشاور)
  • هزینه‌های اجرایی
  • هزینه‌های خرید انشعابات (برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و غیره)
 • انتخاب مهندسین مشاور: انتخاب مشاورین بر اساس نوع کار و طی مکاتبات و جلسات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تصویب مرحله اول (فاز ۱) و مرحله دوم (فاز ۲) کار مشاور: کارفرما طی زمانبندی خاص گزارش کار مشاور را بررسی و تصویب خواهد کرد.
 • انتخاب پیمانکار
 • تحویل زمین
 • رسیدگی به صورت وضعیت موقت کار:
  • تعیین صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار و دستگاه نظارت
  • ارسال صورت وضعیت موقت به کارفرما توسط دستگاه نظارت

اختیارات کارفرما :

 • موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کار پرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد.
 • تغییر مقادیر کار
 • تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
 • ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش‌بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند.
 • تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه

 

کارفرمایان از حقوق زیر برخوردار می باشند:

 • بکار گماشتن اشخاص
 • مدیریت انجام کار و صدور دستورات و راهنماییهای مربوط به مدیریت کاری
 • فسخ قراردادهای کاری در چهار چوبی که قانون تعیین می نماید

 

کارفرمایان دارای وظایف زیر میباشند:

 • رعایت کردن قوانین و قراردادها
 • داشتن برخورد یکسان با تمام کارکنان از هر نژادی که بوده و دارای هرگونه دین، جنسیت، سن، و اعتقادات سیاسی که باشند
 • مراقبت از امنیت و سلامت کاری کارکنان
 • ارائه توضیحات کتبی درباره مهمترین و اصلی ترین شرایط کاری به کارکنان خود
 • تلاش در جهت بهبود محیط و فضای کاری و پیشرفت دادن نحوه انجام وظایف کاری و حرفه ای کارکنان

قرارداد شرایط کاری :

 

 

کارفرما باید قرارداد شرایط کاری را رعایت نماید. او بعنوان مثال نمی تواند حقوقی کمتر از آنچه در قرارداد مذکور تعیین شده است را پرداخت نماید.

سیستم ثبت درآمد

سیستم ثبت درآمد یک پایگاه داده هاست که کارفرمایان حقوق ها و دستمزدهایی که به کارگران و کارمندان خود پرداخت کرده اند را به آن اطلاع می دهند. این اطلاع باید حداکثر پنج روز پس از پرداخت حقوق یا دستمزد انجام شود. اطلاعات باید در شکل الکترونیکی به سیستم ثبت درآمد ارسال گردد:

 • مستقیماً از طریق سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، در صورتی که این سیستم ارتباط تکنیکی با سیستم ثبت درآمد دارد؛
 • در خدمات مراجعه سیستم ثبت درآمد که با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی یا ابزار شناسایی الکترونیکی دیگر می توان به آن دسترسی داشت.

اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را می توان فقط در شرایط ویژه بوسیله فرم های کاغذی اطلاع داد. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم ثبت درآمد و دادن اطلاعات به این سیستم را از صفحات سیستم ثبت درآمد مطالعه نمائید.

تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان :

 

 1. اجرای شخصی کار:

طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.

 1. رعایت دقت در اجرای کار:

منظور از دقت در اجرای کار از سوی کارگر، در زمانی که شرط مشخصی از دقت در قرارداد کار پیش‌بینی نشده باشد، دقت متعارف به نسبت نوع کار و وظیفه محوله است. در قانون کار سابق – سال ١٣٣٧ ماده ۴١- مقرر شده شده بود «هر گاه اهمال یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه یا از بین رفتن یا آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کار یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد» و در قانون جدید از مقررات معین موارد قصور آیین نامه‌های انضباطی کار در کارگاه‌ها ماده ١: «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله یا هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی‌نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… . را فراهم کند قصور نامیده می‌شود».

بدین‌ترتیب این قصور در نتیجه بی‌دقتی و رعایت نکردن حسن انجام کار از سوی کارگر موجب شده که قابل مطالبه و پیگیری از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح باشد.

 1. مراعات امانت

در خصوص این بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعایت امانت در اجرای کار و دیگری امانتداری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می‌گیرد.

 1. اجرای دستورهای کارفرما:

عنوان «به درخواست» در متن ماده ٢ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را بدرستی انجام دهد. این رابطه ایجاب می‌کند که کارگر دستورهای طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می‌رود.

کارگر نه تنها باید دستورهای شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد‌های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سرکارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.

تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران :

 

 

 1. پرداخت حق‌السعی:

با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز تعریف ماده ٢ و ٣ از قانون کار، قرارداد کار عقـدی اسـت معـوض به همین خاطر نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده ٣۴ از قانون کار <تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کنند را حق السعی می‌نامند > .

 1. رعایت شرایط کار:

از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوص بحث شرایط کار از منظر قانون کار عهده دار است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– الزام به رعایت ساعات کار کارکرد شبانه روز (٨ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان‌آور (۶ ساعت) و همچنین کار نوجوانان

– تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط

– الزام به رعایت ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان.

– تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان- ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ١۵ سال

 1. بیمه کارگران:

از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان که قانونگذار به عهده آنها نهاده است بیمه کردن کارگران براساس قانون تأمین اجتماعی است. ماده ١۴٨ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تأدیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ٢ تا ١٠ برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.

 1. پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار

با توجه به اینکه حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتازه محسوب می‌گردد و نیز تصریح قانونی ماده ٢٢ قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می‌توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت می‌گردد.

 1. تسلیم گواهی انجام کار

به استناد ماده ١٨٧ قانون کار، کارفرمایان مکلف‌اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید