دسته: رزومه

نوشتن رزومه صحیح و حرفه ای

درباره نگارش رزومه حرفه ای و مؤثر  گردآوری کلمات کلیدی لیستی از علائق و مهارتهای خود بصورت کلمات کلیدی یا تخصصی تهیه کرده و به این بیاندیشید که چطور و در کجای رزومه می توانید از این کلمات استفاده کنید. سپس هنگام نگارش رزومه از این لیست استفاده نمائید. […]

اطلاعات بیشتر