آرایشگرباسابقه درتمام لاین ها

آرایشگرباسابقه درتمام لاین ها , ترجیحا با مشتری نیازمندیم , (محدوده فرشته و مرکز شهر)

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

۶۶۳۴۰۵۲۶ – ۰۹۱۲۱۱۳۵۶۹۳

نمای کلی شغل