به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت کاردر رستوران نیازمندیم , (ترجیحا ۱۸ تا ۲۵ سال)

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

۰۹۱۲۰۳۳۵۷۰۰

 

نمای کلی شغل