به یکنفر نگهبان شب

به یکنفر نگهبان شب , محدوده بازار تهران , نیازمندیم

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

 

۰۹۰۵۱۶۱۵۴۰۰

 

نمای کلی شغل