تعدادی لابی من آقا (بازنشسته)

تعدادی لابی من آقا (بازنشسته) , باروابط عمومی بالا ، حداقل دیپلم , جهت مجتمع مسکونی

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

 

۲۶۲۹۳۵۱۱ – ۰۹۱۲۳۹۳۵۴۲۲

 

نمای کلی شغل
شرکت رایگان در دومین گارگاه بزرگ رزومه نویسی و مهارت های لازم ، با سخنرانی مهندس اشکان نیک بین (کارآفرین و موسس استارتاپ)
شرکت رایگان در رویداد