سالن بانو شفیعى

سالن بانو شفیعى , درزمینه کوپ ، مژه ، ناخن و , طراح ناخن استخدام مینماید
تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

۰۹۱۲۳۹۶۱۰۰۹ – ۴۴۰۱۲۱۵۰

نمای کلی شغل
شرکت رایگان در دومین گارگاه بزرگ رزومه نویسی و مهارت های لازم ، با سخنرانی مهندس اشکان نیک بین (کارآفرین و موسس استارتاپ)
شرکت رایگان در رویداد