سالن vipنیروهای فوق حرفه ای

سالن vipنیروهای فوق حرفه ای , درزمینه رنگ،کوپ،مژه،پاکسازی , نیازمنداست (محدوده پیروزی)

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

۰۹۳۵۴۰۹۴۷۲۲ و ۷۷۴۸۳۰۰۷

نمای کلی شغل