مدیر تبلیغات خانم مسلط به

  • مدیر تبلیغات خانم مسلط به , نرم افزارهای طراحی و محتوای , شبکه‎های اجتماعی‏جهت‎کلینیک‎پوست

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

۰۹۰۲۶۷۵۳۱۳۰

شرکت رایگان در دومین گارگاه بزرگ رزومه نویسی و مهارت های لازم ، با سخنرانی مهندس اشکان نیک بین (کارآفرین و موسس استارتاپ)
شرکت رایگان در رویداد