کاردان یا کارشناس علوم

کاردان یا کارشناس علوم , آزمایشگاهی جهت شیفت عصر , آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر
تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :(تماس۱۰تا۲۱) ۰۹۰۳۵۳۲۳۱۹۰

نمای کلی شغل