کارمندانبار زیر۳۵سال

کارمندانبار زیر۳۵سال , لیسانس صنایع یا مدیریت , صنعتی ، با حداقل ۲سال سابقه , کار نیازمندیم , ارسال رزومه به :

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

gmail.com@ fmobtakerananbar