۱۰۰نفرنگهبان،سرایدار و

۱۰۰نفرنگهبان،سرایدار و , نظافتچی با مزایا +پاداش , فوری فوری (بامدیریت زینب ططری)

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

 

۸۸۴۷۵۸۵۵ – ۲۲۶۱۷۴۱۵

 

نمای کلی شغل
شرکت رایگان در دومین گارگاه بزرگ رزومه نویسی و مهارت های لازم ، با سخنرانی مهندس اشکان نیک بین (کارآفرین و موسس استارتاپ)
شرکت رایگان در رویداد